01/10/2020

UBND quận 2 được chọn làm trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức

Sở Nội vụ TP.HCM vừa đề xuất chọn UBND quận 2 làm trụ sở Thành ủy Thủ Đức và UBND quận Thủ Đức trở thành trụ sở làm việc của HĐND và UBND TP Thủ Đức.

 

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 và bố trí trụ sở làm việc.

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 (tại phường Thạnh Mỹ Lợi) làm nơi đặt trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức. Phương án này dựa trên sự tính toán về mức độ hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm trong việc sử dụng những công trình hiện hữu.   

Ngoài ra, trụ sở của UBND quận 9 (phường Hiệp Phú) được đề xuất trở thành nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Thủ Đức. Trụ sở UBND quận Thủ Đức hiện tại được kiến nghị trở thành địa điểm làm việc của HĐND và UBND TP Thủ Đức.

UBND quận 2 được chọn làm trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức
Theo dự kiến, UBND quận Thủ Đức sẽ trở thành nơi làm việc của HĐND và UBND TP Thủ Đức 

Theo tờ trình, dự kiến công chức, viên chức dôi dư sau khi sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành TP Thủ Đức là gần 400 người. Sở Nội vụ đã đưa ra các phương án sắp xếp số cán bộ dôi dư này.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức tại TP Thủ Đức, đảng ủy, chính quyền quận cần rà soát tiêu chuẩn, lập danh sách cụ thể người có thể tiếp tục công tác.

Trong giai đoạn 2021-2025, những người không đủ điều kiện công tác hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động hoặc không đủ điều kiện tái cử sẽ được giải quyết chế độ, chính sách.

Những trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp số lượng, rà soát nhu cầu tuyển dụng để tham mưu thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức hoặc xét chuyển viên chức thành công chức.                                                                                                            

Hồ Văn