Vụ Cocobay: Nhiều khách hàng muốn thanh lý rồi nhận lại tiền

 Tính đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều chủ sở hữu tại dự án Cocobay Đà Nẵng “chốt”...