Đại gia rót 600 tỷ đồng vào Cocobay Đà Nẵng muốn nhận nhà để tự kinh doanh

 Ông Mai Huy Tân đã đầu tư 600 tỷ đồng vào dự án Cocobay Đà Nẵng....