Dừng toàn bộ vận tải khách đến Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7

Các hoạt động vận tải hành khách đến TP Đà Nẵng dừng hoạt động từ 0h ngày 28/7 do diễn...