HM STORE khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuẩn CGMP

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuẩn CGMP của Công ty HM STORE chính thức đi vào hoạt động với công...