[Văn hóa tiêu dùng người Việt – góc nhìn đa chiều] Bài 4: Góc nhìn văn hóa – xã hội

Người tiêu dùng thanh toán tiền hàng qua thẻ ATM. Ảnh: Chiến Công  Yếu...