Kịch bản tăng trưởng nào cho Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19?

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, tả châu Phi...