Cử tri kêu mắc kẹt 2,7 tỷ đồng, Bí thư Hà Nội gọi điện giải quyết ngay

Nghe cử tri phản ánh về việc 2,7 tỷ đồng mà người dân gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân xã hơn...