Cựu Trung tá công an “bịa” nội dung biên bản hỏi cung lãnh 18 tháng tù

 Khi còn là một điều tra viên, Cựu trung tá Nguyễn Việt Cường đã cố...