Góc sáng tạo: 15 bộ sưu tập của sinh viên sẽ khiến bạn thấy sốc vì chẳng thua kém sàn diễn chuyên nghiệp là bao!

Loạt những thiết kế ‘siêu thực’ sẽ khiến mọi người ‘há hốc mồm’...