CEO Hoàng Huy Media Luân Nguyễn – Người “thổi hồn cảm xúc” trong từng sự kiện

Gắn bó với nghề tổ chức sự kiện hơn 5 năm, CEO Nguyễn Ngọc Luân là người đứng sau thành công...