Google xin lỗi về sự cố bảo mật của Google Photos

Ngày 4/2, Google xác nhận có việc một số người dùng gần đây nhận được...